PHÙ ĐIÊU TRANG TRÍ THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA

Công trình thi công phù điêu trang trí thư viện tỉnh Thanh Hóa. Đây là một trong những công trình trang trí có quy mô và số lượng lớn mà Điêu khắc 360 nhận thầu. Điều này thể hiện được năng lực cũng như tương lai ngày một phát triển của chúng tôi.

Công trình được cán bộ tỉnh Thanh Hóa khen tặng cũng như tin tưởng hứa hẹn những công trình tiếp theo.

Toàn bộ công trình bao gồm tấm trang trí xuyên sáng, phù điêu mặt trống đồng Đông Sơn… Tất cả đểu được làm từ chất liệu composite vô cùng bền

Bài viết liên quan

0976432033