PHÙ ĐIÊU MẶT PHẬT COMPOSITE

Tượng mặt Phật được đúc bằng Composite, Kích thước 107cm x 70cm
Sản phẩm có thể đổ hàng loạt.
Có thể giả mầu mọi loại chất liệu: Giả đồng, giả bạc, giả đá, giả gốm…

1.500.000 

Số Lượng