PHÙ ĐIÊU VỆ NỮ MÙA XUÂN

Tranh phù điêu Vệ nữ mùa xuân là thể loại tranh phù điêu phục hưng. Sản phẩm thể hiện sự kì công và khéo léo của nghệ nhân điêu khắc.

Số Lượng