Phù điêu Phật Tổ. Chất liệu composite giả đá.
Kích thước 40 x 70 cm

800.000 

Số Lượng