PHÙ ĐIÊU CHÙA MỘT CỘT

Phù điêu chùa một cột.

Kích thước 1m x 70cm

2.000.000  1.800.000 

Số Lượng