PHÙ ĐIÊU SEN CÁ CHÉP

Kích thước 2000 x 1400

Chất liệu composite