PHÙ ĐIÊU TÙNG HẠC – THẾP BẠC

Kích thước 1765 x 3075

Giá thếp bạc 27.137.000đ

Giá phun sơn 10.854.000đ