THI CÔNG TƯỢNG CHÂN DUNG

Giai đoạn thi công tượng chân dung trên đất sét. Phần tạo mẫu giá 5 triệu đồng

Mã: CD008 Danh mục:

5.000.000 

Số Lượng