TƯỢNG QUAN VŨ

Tượng Quan Vũ hay còn gọi là tượng Quan Công chính là hình tượng về người anh hùng Trương Sinh- Quan Vân Trường trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Quan Vũ là một người nghĩa hiệp với võ công thâm hậu, ông luôn đứng ra bảo vệ kẻ yếu và tiêu diệt những kẻ bất nhân.

Số Lượng