MÔ HÌNH ĐÀN DÊ

Mô hình đàn dê đặt tại công viên. Tỉ lể 1:1. Chất liệu xi măng

Số Lượng