Mô hình tượng chuột Tết Canh Tý

Điêu khắc 360 đã khắc hoạ lên Mô hình tượng Chuột vô cùng hoành tráng