TẠO KHUÔN PHÙ ĐIÊU

Tạo khuôn phù điêu bằng đất sét tại xưởng sản xuất

Số Lượng